Ред на отпускане

РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Направление от личния лекар до оторизирана лекарска комисия (ЛКК или ТЕЛК) в ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ – в зависимост от вида на заболяването.

2. С полученото направление се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на Медицински протокол или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.

3. Медицинския протокол/решение на ТЕЛК се подава заедно с молба-декларация за отпускане на парична помощ в Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по постоянен адрес за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления.

4. До 10 дни ще Ви бъде издадена Заповед за отпускане на предписаното медицинско изделие или техническо помощно средство. До края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, ще Ви преведат по Ваша банкова сметка необходимата сума за закупуване на необходимото медицинско изделие или техническо помощно средство.

5. С получената сума заповядайте за избор, тестване и получаване на висококачествен продукт на MEYRA в нашата приемна или поръчайте по телефона /вижте линка – Контакти/. Единствено при нас ще намерите богата гама от индивидуални и ергономични медицински изделия, помощни средства и приспособления на MEYRA – Германия, отговарящи на най-високите световни стандарти и многократно награждавани на международните изложения за високотехнологични иновации и достижения.

6. Необходимите медицински изделия ще ви бъдат доставени на посочен от вас адрес, независимо от населеното място, при това напълно безплатно! Тази услуга не се предлага от всички представители, но ние от СиСтаКом ЕООД желаем нашите клиенти да бъдат максимално услеснени.

При въпроси и неясноти, препоръчваме ви да ни се обадите, за да получите от нас необходимата информация.   Ние можем да ви бъдем ценен съветник!

* Ако имате издаден Медицински протокол от ЛКК/Решение на ТЕЛК – можете да закупите веднага медицинското изделие със собствени средства, като полагащата ви се сума (до лимита на помощта от ДСП) ще ви бъде възстановена от Дирекция Социално подпомагане срещу представяне на издадените ви от нашата фирма фактура и приемо-предавателен протокол.

Лимитните цени  и експлоатационните срокове на медицинските и технически помощни средства са както следва:

 • Инвалидна количка за възрастни – 1 бр. на всеки 6 год. – 486 лв.
 • Инвалидна количка за деца до 18 г. – 1 бр. на всеки 3 год. – 486 лв.
 • Акумулаторна количка /скутер/ – 1 бр. на всеки 10 год. – 3019 лв.
 • Комбиниран тоал. стол за баня и тоалет за възрастни – 1 бр. на всеки 6 год. – 331 лв.
 • Комбиниран тоал. стол за баня и тоалет за деца до 18 г. – 1 бр. на всеки 3 г. – 331 лв.
 • Стол за баня – 1 бр. на всеки 6 год./за деца на 3 год./ – 126 лв.
 • Тоалетен стол – 1 бр. на всеки 6 г./за деца на 3 год./ – 205 лв.
 • Антидекубитален дюшек – 1 бр. на всеки 3 год. – 372 лв.
 • Антидекубитална възглавница – 1 бр. на всеки 3 год. – 65 лв.
 • Масичка за инвалидна количка – 1 бр. на всеки 5 год. – 48 лв.
 • Щипка за захващане на предмети от разстояние – 1 бр. на всеки 5 год. – 12 лв.
 • Проходилка – 1 бр. на всеки 3 год. – 72 лв.
 • Подмишечни патерици – 2 бр. на всеки 3 год. – 22 лв.
 • Канадки /подлакътни патерици/ – 2 бр. на всеки 3 год. – 28 лв.
 • Бастун-регулируем – 1 бр. на всеки 3 год. – 11 лв.
 • Бастун-нерегулируем – 1 бр. на всеки 3 год. – 8 лв.
 • Бастун – 3-опорен – 1 бр. на всеки 3 год. – 36 лв.
 • Бастун – 4-опорен – 1 бр. на всеки 3 год. – 48 лв.
 • Бастун-бял или сензорен за слепи лица – 1 бр. на всеки 3 год. – 22 лв.
 • Говорен апарат /ларингофон/ – 1 бр. на всеки 5 год. – 1236 лв.
 • Цифрови слухови апарати за неосигурени лица – 1 бр. на всеки 6 год. – 406 лв.
 • Цифрови слухови апарати за осигурени лица – 1 бр. на всеки 5 год. – 480 лв.
 • Цифрови слухови апарати за слухопротезиране на деца, учащи и студенти:
 • Едностранно – 1 бр. на всеки 3 год. – 600 лв.
 • Двустранно – 2 бр. на всеки 3 год. – 1200 лв.
 • Батерии за слухови апарати – 20 бр. всяка година – 1.20 лв./бр.

 

В зависимост от диагнозата и състоянието, хората с увреждания могат да получат следните медицински изделия,  помощни средства, приспособления и съоръжения:

След инсулт на лежащоболен при левостранна или десностранна хемипареза, или квадрипареза, болните от ДЦП (Детска церебрална парализа), прогресивна мускулна дистрофия,  ЛКК може да предпише, а Дирекция „Социално подпомагане“ да издаде заповед за:

 • рингова инвалидна количка (или акумулаторна, скутер) и масичка за нея;
 • комбиниран стол за тоалет и баня
 • антидекубитален дюшек
 • антидекубитална възглавница

Същите помощни средства могат да се отпуснат и за лежащоболни с усложнени невромускулни заболявания довели до принудително залежаване в една и съща поза, терминално болни, както и в будна кома.

 

В тази категория попадат и възрастни хора залежали дълго време поради старост дори ако не са лежали в болница.

 

За трудноподвижен с ортопедични заболявания ЛКК може да предпише и съответно ДСП „Социално подпомагане“ да издаде заповед за :

 • рингова инвалидна количка (или акумулаторна, скутер) и масичка за нея
 • комбиниран стол за тоалет и баня
 • проходилка (или канадки или 3 или 4 опорен бастун) и т.н.

Всичко зависи от състоянието, диагнозата и уврежданията отразени в Медицинския протокол или ТЕЛК , както и от изискванията на Наредбата за отпускане на помощните средства.

 

Уточнение! Когато хората с увреждания не могат сами да се придвижват с рингова инвалидна количка, например при увредени горни крайници, тогава те имат право на акумулаторна инвалидна количка, скутер. Възрастово ограничение за отпускане няма.