Онлайн обучения

 

 

online

Екипът на „СиСтаКом“ ЕООД разработва система за онлайн обучение с квалифицирани преподаватели и огромна база данни и архив от уроци и материали за езиково обучение (текст, презентации, картинки, звук и видео), систематизирани във вид за обучение.

Предимства при онлайн обучения:

Време
Курсистите в “Online SiStaCom” ще имат свободата сами да определят времето и продължителността на своята работа със системата. Контролът ще бъде във Ваши ръце!

Място
Ще можете да се обучавате директно от дома или офиса, без губене на излишно време за транспорт и придвижване!

Обхват
Съдържанието на онлайн курсовете надминава неколкократно всеки един учебник.

Скорост
Ще можете да започнете, когато пожелаете – ние не поставяме срокове и начални дати. Онлайн системата за обучение “Online SiStaCom” ще позволява на курсистите да определят собственото си темпо на обучение.

Ефективност
Доказано ефективна система за обучение – в ерата на развити информационни и комуникационни технологии все повече получаването на квалификационна услуга не се обвързва с физическото Ви присъствие на определено място в определен ден и час.