История

Фирма „СиСтаКом“ ЕООД, гр. София е създадена през март 2011 год. В момента развива дейност основно в Североизточна България и по-конкретно областите Шумен, Варна, Разград. Основният офис е ситуиран в гр. Нови пазар.

В екипа й на трудов договор като външни консултанти или доброволци работят специалисти с образование и опит в различни области: информатика и информационни технологии, икономика, управление на човешките ресурси, социални дейности, педагогика, филология, инженерни науки, фермерство. Фирмата постоянно привлича и нови хора, в чието образование и квалификация инвестира, стига да притежават основното качество за работа в нея – да са инициативни и предприемчиви.

Дейността на фирмата се разпростира в много сфери, според интереса на клиентите, компетентността на екипа, пазарните възможности и новите предизвикателства. От юни 2011 „СиСтаКом“ ЕООД е вписана под № 656  в списъка с Доставчици на обучение по ключови компетентности и провежда безплатни обучения, финансирани по ваучерната система на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Дружеството е лицензирано като Център за професионално обучение към Национална агенция за професионално образование и обучение. Фирмата  е лицензиран търговец  на дребно за продажба на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания на база удостоверение за регистрация № 221/06.10.2011 г., издадено от Агенция за хора с увреждания. „СиСтаКом“ ЕООД предлага много и разнообразни компютърни услуги за физически и юридически лица: абонаментна компютърна поддръжка; продажба на компютри и аксесоари; технически услуги; изработка на интернет страници (включително web хостинг, закупуване на домейн, пощенски сървър и други); мрежови и интернет решения.

Териториално фокусът на дейността на фирмата е към малките населени места, които изпитват затруднения с достъпа до информация и качествени услуги. Имаме готовност за създаване на добри контакти и взаимоотношения с партньори на територията на цялата страна – работодатели, заети и безработни лица, сдружения с нестопанска цел, читалища, общински администрации и образователни институции, настоящи и стартиращи предприемачи.

Мисията на екипа е да улесни вашето ежедневие, като поднесе по подходящ начин нужните ви знания и информация или подпомогне вашият бизнес с идеи, реализация на проекти или консултация.

СиСтаКом ЕООД –  партньор на инициативните.