За нас

Фирма „СиСтаКом“ ЕООД, гр. София е създадена през март 2011 год.

В екипа й са привлечени специалисти с образование и опит от различни области.

Дейността на фирмата се разпростира в много сфери, според интереса на клиентите, компетентността на екипа, пазарните възможности и новите предизвикателства.

Териториално фокусът на дейността на фирмата е към малките населени места, които изпитват затруднения с достъпа до информация и качествени услуги.

Имаме готовност за създаване на добри контакти и взаимоотношения с партньори на територията на цялата страна – работодатели, заети и безработни лица, сдружения с нестопанска цел, читалища, общински администрации и образователни институции, настоящи и стартиращи предприемачи.

Мисията на екипа е да улесни вашето ежедневие, като поднесе по подходящ начин нужните ви знания и информация или подпомогне вашия бизнес с идеи, реализация на проекти или консултации.

Контакти:

СиСтаКом ЕООД, гр. София,

Офис: гр. Нови пазар 9900, ул. „Княз Борис I“ No 4

тел. +359537 23151, +359 884 688 897, e-mail:  office@sistacom.bg